+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türklerin insanlığa katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türklerin insanlığa katkıları

 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler
  1. Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur.
  2. Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.
  3. Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.
  4. Tekerliği ilk kullanan ulustur. Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır.
  5. Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.
  6. Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göçeden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır.
  Egeye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır.
  7. Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen, Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir. (721-805)
  8.Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir. (973-1051)
  Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.
  9. Yoğurt ve kahve kullanımı
  10. Barutun savaşlarda ilk kullanımı
  11. Yerleşik hayata ilk geçen kavimlerden olduğu söylenmektedir.
 3. Ziyaretçi
  Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler..


  Türklerin yaptığı yenilikler..


  1-mimari
  2-müzik.
  3-çinicilik.
  4-edebiyat.
  5-ebru.
  6-hatdır.


  Ve işte diğerleri forumacil..

  1 Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur..
  2 Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır
  3 Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur..
  4 Tekerliği ilk kullanan ulustur Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır forumacil..
  5 Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir..
  6 Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göçeden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır..
  Egeye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır forumacil..
  7 Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen, Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir (721-805)
  8 Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir (973-1051)
  Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır. forumacil
  9 Yoğurt ve kahve kullanımı forumacil.
  10 Barutun savaşlarda ilk kullanımı.
  11 Yerleşik hayata ilk geçen kavimlerden olduğu söylenmektedir..

  Müslüman bilim adamları öncelikle, bilim evrensel olduğu için – İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız (Hadis) - Batı'da Roma ve Doğu'da başta Çin olmak üzere, diğer devletlerde geliştirilen bilim ve teknolojiyi rehber almışlar ve önemli kaynakları tercüme etmişlerdir Bu bilgi birikiminin içinden imanî ve teknik anlamda yanlış ve tutarsız olan noktaları çıkartarak, kendilerine fayda sağlayacak duruma getirmişlerdir İlk adım niteliğindeki çalışmalarının ardından, elde ettikleri bilgileri değerlendirip yorumlayarak bilim ve teknolojiye özgün olarak katkıda bulunmaya başlamışlardır Beşinci yüzyılın ikinci yarısında doğup gelişen İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır..
 4. Ziyaretçi
  10 unucu yuzyıldan 13 uncu yuzyıla kadar dunya medenşyeti islam ve turklerin elindeydi. Mesela bugun sivil toplum orgutleriyle ovunen (hakli olarak) bati toplumu bunu Osmanlinin kurumlarini ornek alarak olusturmusur. Mesela modern bankaciligin ilk temelleri osmanlidaki vakif sistemidir. Ama maalesef biz faiz haramdir deyip kurumu hayir kurumumunun otesine tasiyamadik. Hala bankacilik sistemini toparlamaya calisiyoruz cunku gecmisi kisa.

 5. Ziyaretçi


  Türk Milletinin İnsanlığa Yaptığı Hizmetler


  1. Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur.
  2. Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asya’da ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.
  3. Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa'ya götüren ulustur.
  4. Tekerliği ilk kullanan ulustur. Hitit Türkleri Anadolu'ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya'da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır. [1]
  5. Orta Asya’dan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.
  6. Anadolu’ya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamya’ya göç eden Türkler Sümerleri; Avrupa’ya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır. [2]
  Ege’ye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardırforumacil.com.
  7. Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein'dan önce söyleyen, Anadolu'da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir. (721-805)
  8.Aristoteles ve Batlamyus'un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni'dir. (973-1051)
  Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştırforumacil.com.


 6. Ziyaretçi
  Bursalı Ali Münşi Tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri ‘Kınakına' hakkındaki çalışmasıdır Burada bu ağacın kabuklarının humma, sıtma gibi hastalıklara iyi gelmesi ile ilgili gözlemlerine yer vermiştir

  Fatih Sultan Mehmet’in Hocası *Akşemseddin , Pasteur'den yaklaşık 400 sene önce yaşayan ve ilk olarak mikropların varlığını keşfeden kişidir

  *Gıyaseddin Cemşid,(1429)Ondalık kesir sistemini bulan, Virgülü, aritmetik işlemlerde ilk defa kullanan kişidir

  * Ömer Hayyam, (12yy) Newton’a dayandırılan binom formülünü cebire kazandıran kişidir

  * Ali Bin Abbas, 10 yüzyılda yaşamıştır ve ilk kanser ameliyatını gerçekleştirmiştir

  * Mağribi, bugün Paskal üçgeni olarak bilinen denklemi Paskal'dan 600 yıl önce bulmuştur

  * Sabit Bin Kurra , 9 yüzyılda yaşamış ve Newton'dan asırlar önce diferansiyel hesabını keşfetmiştir

  * İbn-i Sina (980-1037), Anatomik çalışmalar yapan Müslüman,Türk bilim adamlarının başında gelir Daha çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri,müzik, fizik, doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenen İbn-i Sina sadece Doğu'da değil Batı'da da ünlenmiştir En ünlü eseri olan El-Kanun fi't-Tıb, 12 yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19 yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak kabul edilmiş,okutulmuş ve Avrupa’da bu kitap “Tıbbın İncil”i olarak ün yapmıştır Bundan başka felsefe ve doğa bilimleri üzerine yüzden fazla eser vermiştir El-Kanun'da söz edilen tıbbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi geçerliliğini korumaktadır

  *Ali bin İsa (?-1038)'nın üç ciltlik göz hastalıkları üzerine yazdığı “Tezkiretü'l-Kehhalin fi'l-Ayn ve Emraziha” isimli eserinin birinci cildi tamamen göz anatomisine ayrılmış olup çok değerli bilgiler mevcuttur Bu eser daha sonraları Latince'ye ve Almanca'ya çevrilmiştir

  *el-Kazvini (1281-1350) ve *İbnü'n-Nefis'in anatomi üzerine olan çalışmaları modern tıp biliminin temelini atmıştır Bu bilim adamları daha 13 ve 14 yüzyılda kalp ve akciğerler arasındaki bağlantıları ve atar
  damarların temiz kan, toplar damarların kirli kan taşıdığını, kanın akciğerlerde temizlendiğini, kalbe dönen temiz kanın beyne ve vücudun diğer organlarına aort tarafından taşındığını göstermiştir

  *Piri Reis, O güne kadar çizilen haritalarda yanılma payları çok olmasına rağmen bugün uydudan çekilen dünyanın haritasını %99’u doğru %1 yanılma payı ile Coğrafya alanında bir baş yapıt olan dünya haritasını çizmiştir

  *İbn-i Haldun, Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmalar ile ve özellikle “Mukaddime “ adlı esri ile Sosyoloji’nin kurucusu olmuştur Modern Sosyoloji’nin kurucusu olan AComte’a öncüllük etmiştir

 7. Ziyaretçi
  1 Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur

  2 Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır

  3 Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa'ya götüren ulustur

  4 Tekerliği ilk kullanan ulustur Hitit Türkleri Anadolu'ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya'da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır

  5 Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir

  6 Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göç eden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır
  Egeye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır

  7 Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein'dan önce söyleyen, Anadolu'da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir (721-805)

  8Aristoteles ve Batlamyus'un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni'dir (973-1051)

  Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır

+ Yorum Gönder


türklerin insanlığa katkıları,  türklerin insanlığa olan katkıları,  türk milletinin insanlığa katkıları