+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türklerin Müslüman Oluşu Kısa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Türklerin Müslüman Oluşu Kısa

  Türklerin Müslüman Oluşu hakında önemli bilgiler


  Emeviler döneminde Müslüman orduları Maveraünnehir’e kadar ilerlediler. Burada yaşayan Türkler doğuda bulunan Çin ile savaş halindeydi. Batı tarafından İslam ordusu gelince, onlarla da savaşmak zorunda kaldılar. Topraklarının bir bölümü Müslümanların eline geçti.

  Emevi devleti Abbasilerle siyasi çekişme içindeydi. Abbasiler Türklerle birlik olup 750 yılında Emevi devletini yıktı. Bu olaydan sonra Araplarla Türkler arasında bir yakınlaşma oldu.

  Bir yıl sonra Abbasilerle Çinliler arasında savaş çıktı. Talas Savaşı adı verilen bu çarpışmada Türklerin çok yararları oldu. Böylece Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma arttı. Türkler İslam’ı kendi dinlerine yakın buldular. Aralarında Müslüman olanların sayısı armaya başladı.

  Devlet olarak İslam’ı ilk kabul eden Türkler Karahanlılardır. Karahanlılar 930 yılında İslamiyeti resmen kabul etmişlerdir.

  Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra, İslam’ın öncülüğünü yaptılar; onu dünyanın her tarafına yaydılar.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türkler Hangi Savaştan sonra Müslüman Oldular

  Türkeler de gök tanrı inancı vardı bu inaç tek tanrılı bir inanç olduğu için Türklerin İslamiyete geçmesi kolay olmuştur. Türkler Müslümanlarla beraber Talas savaşında Çinle savaşmıştır. Bu savaştan sonra Türkler İslamiyeti kabul etmiştir.

+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
türklerin müslüman oluşu özet,  türklerin müslüman oluşu kısaca,  türklerin müslüman oluşu,  türklerin müslüman oluşu kısa özet