+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türklerin insanlığa katkıları nelerdir kısa anlatım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türklerin insanlığa katkıları nelerdir kısa anlatım

 2. HARBİKIZ
  Moderator

  - Tarihte atı ilk ehlileştiren ve pantolonu kulanan Türklerdir. Çünkü,Türkler savaşçı bir millet olarak atı ilk kullanmışlar ve ata rahat binebilmek için de pantolonu bulmuşlardır .


  -Piri reis,1521'de yazdığı "Kitab-ı Bahriye " adlı eserinde ilk defa dünya haritasını çizmiştir. 1528'de 2. haritasını yapmıştır.

  -Yoğurt ve ayran tamamen Türk buluşudur ve Dünya literatürüne aynı adla geçmiştir.Çünkü Türkler genellikle göçebe yaşamış ve hayvancılıkla uğraşmışlardır

  - Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.


 3. Ziyaretçi
  1. Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur.
  2. Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.
  3. Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.
  4. Tekerliği ilk kullanan ulustur. Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır.
  5. Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.
  6. Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göçeden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır.
  Egeye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır.
  7. Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen, Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir. (721-805)
  8.Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir. (973-1051)
  Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.
  9. Yoğurt ve kahve kullanımı
  10. Barutun savaşlarda ilk kullanımı
  11. Yerleşik hayata ilk geçen kavimlerden olduğu söylenmektedir.
 4. Ziyaretçi
  9 Yoğurt ve kahve kullanımı
  10 Barutun savaşlarda ilk kullanımı

 5. Ziyaretçi
  10 unucu yuzyıldan 13 uncu yuzyıla kadar dunya medenşyeti islam ve turklerin elindeydi. Mesela bugun sivil toplum orgutleriyle ovunen (hakli olarak) bati toplumu bunu Osmanlinin kurumlarini ornek alarak olusturmusur. Mesela modern bankaciligin ilk temelleri osmanlidaki vakif sistemidir. Ama maalesef biz faiz haramdir deyip kurumu hayir kurumumunun otesine tasiyamadik. Hala bankacilik sistemini toparlamaya calisiyoruz cunku gecmisi kisa.

 6. Ziyaretçi
  Türklerin insanlığa katkıları nelerdir


  Türk mucitler ve buluşları, Türk mucitlerin buluşları neler, Türkler neleri buldu,

  Müslüman Bilim Adamlarının Bilinmeyen İlkleri

  İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl

  Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi

  Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin

  Cüzzamı bulan alim İbni Cessar

  Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip

  Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm

  Retina tabakasını bulan alim İbni • Rüşd

  İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar

  İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas

  Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis

  İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan

  Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi

  Trigonometriyi ilk bulan alim Battani

  Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa

  Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi

  İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus

  Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam

  İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra

  Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid

  İlk usturlabı yapan alim Zerkali

  Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni

  Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler

  Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani

  Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah

  İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa

  Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri

  İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem

  Sesin .fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi

  İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara

  Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi

  İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas

  Yer çekimini ilk bulan alim Razi

  Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus

  Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini

  Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan

  Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi

  İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir

  Saf alkolü ilk elde eden alim Razi

  Fosforu ilk bulan alim Beşir

  Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed

  İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta

  İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim

  İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar


 7. Ziyaretçi

  Türklerin insanlığa katkıları


  Bursalı Ali Münşi Tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri ‘Kınakına' hakkındaki çalışmasıdır Burada bu ağacın kabuklarının humma, sıtma gibi hastalıklara iyi gelmesi ile ilgili gözlemlerine yer vermiştir

  Fatih Sultan Mehmet’in Hocası *Akşemseddin , Pasteur'den yaklaşık 400 sene önce yaşayan ve ilk olarak mikropların varlığını keşfeden kişidir

  *Gıyaseddin Cemşid,(1429)Ondalık kesir sistemini bulan, Virgülü, aritmetik işlemlerde ilk defa kullanan kişidir

  * Ömer Hayyam, (12yy) Newton’a dayandırılan binom formülünü cebire kazandıran kişidir

  * Ali Bin Abbas, 10 yüzyılda yaşamıştır ve ilk kanser ameliyatını gerçekleştirmiştir

  * Mağribi, bugün Paskal üçgeni olarak bilinen denklemi Paskal'dan 600 yıl önce bulmuştur

  * Sabit Bin Kurra , 9 yüzyılda yaşamış ve Newton'dan asırlar önce diferansiyel hesabını keşfetmiştir

  * İbn-i Sina (980-1037), Anatomik çalışmalar yapan Müslüman,Türk bilim adamlarının başında gelir Daha çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri,müzik, fizik, doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenen İbn-i Sina sadece Doğu'da değil Batı'da da ünlenmiştir En ünlü eseri olan El-Kanun fi't-Tıb, 12 yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19 yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak kabul edilmiş,okutulmuş ve Avrupa’da bu kitap “Tıbbın İncil”i olarak ün yapmıştır Bundan başka felsefe ve doğa bilimleri üzerine yüzden fazla eser vermiştir El-Kanun'da söz edilen tıbbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi geçerliliğini korumaktadır

  *Ali bin İsa (?-1038)'nın üç ciltlik göz hastalıkları üzerine yazdığı “Tezkiretü'l-Kehhalin fi'l-Ayn ve Emraziha” isimli eserinin birinci cildi tamamen göz anatomisine ayrılmış olup çok değerli bilgiler mevcuttur Bu eser daha sonraları Latince'ye ve Almanca'ya çevrilmiştir

  *el-Kazvini (1281-1350) ve *İbnü'n-Nefis'in anatomi üzerine olan çalışmaları modern tıp biliminin temelini atmıştır Bu bilim adamları daha 13 ve 14 yüzyılda kalp ve akciğerler arasındaki bağlantıları ve atar
  damarların temiz kan, toplar damarların kirli kan taşıdığını, kanın akciğerlerde temizlendiğini, kalbe dönen temiz kanın beyne ve vücudun diğer organlarına aort tarafından taşındığını göstermiştir

  *Piri Reis, O güne kadar çizilen haritalarda yanılma payları çok olmasına rağmen bugün uydudan çekilen dünyanın haritasını %99’u doğru %1 yanılma payı ile Coğrafya alanında bir baş yapıt olan dünya haritasını çizmiştir

  *İbn-i Haldun, Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmalar ile ve özellikle “Mukaddime “ adlı esri ile Sosyoloji’nin kurucusu olmuştur Modern Sosyoloji’nin kurucusu olan AComte’a öncüllük etmiştir


 8. Ziyaretçi
  kahveyi ilk kullananlar araplardır arkadaşlar Tama türk milleti olarak sayısız katkılarımız var ama kahve bizin değil arapça keyfa yani keyif veren anlamına gelir ve tüm dünya da kahve benzeri isimle anılırlar.
  yoğurt tamamen bize özgü bir yiyecektir ve ayrıca dünyanın hiç bir yerinde türkler kadar kaliteli yoğurt yapan kimse yoktur

 9. Ziyaretçi
  Türklerin insanlığa katkıları nelerdir?
  1-kitap basımı
  2-duvar resimleri
  3-minyatürler
  4-ziraat
  5-demir madenleri

 10. Ziyaretçi
  çok sağolun konu güzel kendimle gurur duydum

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
türklerin insanlığa katkıları,  türklerin uygarlığa yaptığı katkılar,  türklerin insanlara katkıları,  turklerin insanliga katkilari