+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Beden eğitimi ile ilgili söylenmiş sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Beden eğitimi ile ilgili söylenmiş sözler
  beden ile ilgili söylenmiş olan sözler 2. HARBİKIZ
  Moderator

  beden eğitimi ile ilgili söylenmiş sözler..


  = Genç Türk çocukları top oyunlarında, herhangi bir millet çocukları kadar talimli ve alışkın görünmeyebilirler Bundan müteessir olmaya lüzum ve mahal yoktur Biz çocuklarımızın hakiki kuvvet, kudret ve zekâ müsabakalarında, her gün, her yerde, hattâ her köyde görmekteyiz Bunu göremeyenlerdir ki; alayişli işleri yapamıyor gibi görünen Türk gençliğine endişe ile bakmaktadır

  = Açık ve kat’i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyet ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telakki eylemek lazımdır

  = Türk gençliğinin top oyunu ile buna benzer sporlarında kusurları görülebilir Çünkü bu kusurların biraz dikkat ve biraz da talim ile ortadan kalkması mümkündür Buna o kadar ok ehemmiyet vermemelidir Bizler için asıl olan Türk çocuklarının sporu sevmeleri ve fiziki kuvvetlerini yerinde kullanabilmeleridir

  = Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Millet’inin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum

  = Bugünün spor mefhumu bedeni güzelleştirecek, tekamül ettirecek ve irade nefse itimat gibi ruhi vasıfları yükseltecek bir faaliyettir Her yerin hususi imkân vaziyetine göre fenni spor tasnifine uyan hareketlerin inkişafı teşvik ve takip edilmelidir ..

  = Dünyada yenilmeyen kimse, yenilemeyen takım, yenilmeyen ordu, yenilmeyen kumandan yoktur Yenilgilerden sonra üzülmek de tabidir Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır beden eğitimi ile ilgili söylenmiş sözlern hemen toparlanmalı, kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile azimle daha çok çalışmalıdır.

  = Benden, “Spor nedir?” diye sorulursa vereceğim cevap şudur: Spor, vatanın, milletin âli menfaatlerine tecavüz edenleri gırtlağından yakalayıp memleket ve millet hadimlerinin huzuruna getirebilmek kâbiliyeti, maddiyesi ve maneviyesidir .

  = Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar Türk gençliği gayeye, bizim idealimize durmadan yorulmadan yürüyebilir.
 3. Mine
  Devamlı Üye
  onlar o kadar aramama rağmen bulamadım ama bunlar Atamızon sözleri işine yararmı bilmiyorum

  Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar , Türkçocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün yaştaki Türkler için Beden Eğitimi sağlamaktır.

  Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki ,çevik aynı zamanda ahlâklısını severim.
  Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin ; hiç kimseyi aldatmayacaksın ; memleket için hakiki mefkûre ne ise onu görecek , o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna mütehammil olacaksın; önüne nihayetsiz manialar yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük zayıf ,vasıtasz , hiç telâkki ederek , kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu maniaları aşacaksın. Bundan sonra sana büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.

  Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde , itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.
  Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz. Ata en çok , ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadını da bu işi iyi bilir.

  Türk çocuklarına sporun bu günkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir. Buna lüzum var mı, yok mu ? gibi soruya söyle cevap verilebilir. Esasen yoktur ; fakat hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için gereklidir.
  Müspet bilimlerin temellerine dayanan , güzel sanatları seven , fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir.
  Tatbik eden , icra eden, karar verenden daima kuvvetlidir. · Hakikati konuşmaktan korkmayınız.

  Açık ve kat' i söyleyeyim ki , sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telâkki eylemek lâzımdır.
  Dünyada spor hayatı, spor alemi çok önemlidir. Bu kadar önemli olan spor hayatı bizim için daha önemlidir.

  Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.
  Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekle vazifeli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor yaptırmazlar. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi ve terbiyesini sağlamaktır.

  Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

 4. Gebzeberkay
  Devamlı Üye
  *Zafer zafer benimdir diyebilenin,başarı başaracağım diye başlayıp başardı diyenindir.

  *Türk gençliği anadan doğma sportmendir.Henüz yeni yürümeye başlamış bir köy çocuğunu bile harmanda güreşirken görebilirsiniz.

 5. Ziyaretçi
  Coq saolun yha sayenizde prformans ı 100 aldm bnd sağ olun var olun yhaa iyiki varsnz cnlrm bnm

 6. Ziyaretçi
  matematik performansı var beden performansı var türkçeden şiir var 2 tane ben şiiri bitirdim beden performansındayım bitmek üzere sonra oyun oynayacağım ya süper saolun var olun:*

 7. Ziyaretçi
  Süper sözler var ya 100 aldım saten 100 almamam imkansız çünkü derslerim süper

 8. Mesport
  Moderators
  beden eğitimi ve sporla ilgili sözler

  Spora Eğitimli Bir Devlet Asla Yorulmaz.

  Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

  Her insan Spor Yapmalı Erken yaşta Yoksa Sonu Ya Toprak Ya yatak Olur.

  Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır.

 9. Ziyaretçi
  saol düşünmen yeterli bu bilgiyi bulduğuma çok sevindim çok teşekkürler

+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
beden eğitimi ile ilgili sözler,  beden eğitimi ve sporla ilgili söylenmiş sözler,  beden eğitimi ve sporla ilgili sözler,  beden eğitimi ve spor ile ilgili sözler