+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Lise 1 Fizik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BİL@L
  Devamlı Üye

  Lise 1 Fizik
  MADDE ve TEMEL ÖZELLİKLERİ
  MADDE :
  Uzayda yer kaplayan, hacmi, kütlesi, ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. Maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı, sıvı, gaz halde olabilirler. (Buz, su ve buhar gibi)
  KATILAR
  Belli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. Genellikle katıların molekül sayısı sıktır.
  SIVILAR
  Belli bir şekli olmayıp, sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir.
  GAZLAR
  Gazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. Gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir Gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. İçimize çektiğimiz hava, yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir.
  Maddelerin altı ortak özellikleri vardır :
  Eylemsizlik 4. Tanecikli Yapı
  Hacim 5. Boşluklu Yapı
  Kütle 6. Elektrikli yapı
  1. Eylemsizlik
  Bir maddenin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu koruma meyline eylemsizlik denir. Arabanın üzerinde arabayla beraber giden bir cisim için , arabanın aniden yavaşlaması halinde cisim hareketini devam ettirmek ister ve arabadan ileri doğru hareket eder. Ayrıca arabanın aniden hızlanması sırasında geriye hareketimiz ve aniden fren yapınca da ileri doğru hareketimiz eylemsizlik prensibine uymamızdan dolayıdır.
  2. Hacim
  Hacim, maddenin boşlukta işgal ettiği yerdir. Aynı yerde iki farklı madde aynı anda bulanamaz. Örneğin testiye su doldurursanız, testinin içindeki hava dışarı çıkar. Su dolu kaba bir cisim atıldığında, cisim sıvının yerini değiştirir. Hacim V ile gösterilir.
  Düzgün Geometrik Şekilli Katıların Hacmi
  1. Prizma şeklindeki bir katının hacmi, farklı üç boyutunun çarpımından bulunur.
  Hacim = En . Boy . Yükseklik
  V = a . b . c
  V = a . a . a (Eğer 3 boyut eşit ise)  ,
  2. Yarı çapı r olan kürenin hacmi ,

  V = 4/3. .r³

  3. Yarıçapı r ve yüksekliği h olan silindirin hacmi ,
  V = r² . h ‘dır. h

  4. Taban yarıçapı r ve yüksekliği h olan koninin hacmi ,
  V = ⅓ r² . h ‘dır
  Hacim birimleri uzunluk birimlerinin küpüdür.
  (cm³ , m³ , dm³ , gibi)
  Ölçeklendirilmiş Kaplar Yardımıyla Hacim Ölçme
  Düzgün geometrik olmayan katı cisimlerin hacimleri, ölçeklendirilmiş (dercelendirilmiş) kaplar yardımıyla ölçülür. Atıldığında sıvıya batan ve içinde erimeyen bir cismin hacmi, yerini değiştirdiği veya taşırdığı sıvının hacmine eşittir.
  Sıvıların hacmi ise dereceli kaplara konularak ölçülür.
  Gazların hacmi ise bulundukları kabın hacmine eşittir. Sabit sıcaklıkta gazların hacimleri basınçla ters orantılıdır. Sıvıların hacimlerinin basınç altında değişmediği kabul edilir. Katıların bir kısmının basınç altında hacmi değişir, bir kısmı ise basınçtan etkilenmez
  Belli Sıcaklık ve Basınçta Bir Gazın Hacmi Şöyle ölçülür
  Gazın çözülemeyeceği bir sıvı seçilirDereceli kap içinde sıvı varken ters çevrilir. Hacmi ölçülecek olan gaz kaba alttan gönderilir. Aynı yerde iki ayrı madde aynı anda bulunamayacağından gaz dereceli kaptaki sıvıyı aşağı doğru iterek boşaltır. Dereceli kaptaki sıvı seviyesi, gazın hacim değerini gösterir.
  Gazların hacimleri basınç ve sıcaklık faktörlerinden etkileneceğinden basınç ve sıcaklık şartları altında verilir. ( 1 atmosfer basınç, 0 ˚C sıcaklık gibi)

  Kütle ve Terazi
  Kütle :Bir cismin içerdiği madde miktarına o cismin kütlesi denir. Kütle mharfi ile gösterilir. Bir maddenin kütlesi, sıcaklık ve içinde bulunduğu yere göre değişmez. Dünyanın ve uzayın her yerinde kütle sabittir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Günlük hayatta eşit kollu terazilerin pek çok çeşidini görebiliriz. Kütle birimleri, g-kütle (g-m) ve kg-kütle (kg-m) ‘dir.
  Terazi : Kütleleri kıyaslamaya yarayan basit bir ölçü aletidir. Güvenilir terazilerde kütleler kefelerin üzerinde farklı yerlere konsalar bile denge bozulmaz

  Eşit Kollu Terazi : Eşit kollu terazi moment prensibine göre çalışır. Destek noktasına göre, cismin momentleri birbirini dengeler. Bir cismin kütlesi çekim ivmesine bağlı değildir. Ama çekim ivmesinin olmadığı yerde eşit kollu terazi çalışmaz
  Şekil 2.1 : Eşit Kollu Terazi
  Binicili Terazinin Duyarlığı
  Eşit kollu terazinin duyarlığını artırmak için, terazi kolunun üstünde hareket ettirilebilen ek ağırlıklar kullanılır. Bu ek ağırlıklara binici adı verilir. Binicinin kütlesi m gram ve terazinin bir kolu n kadar eşit bölmeye ayrılmış ise, m / n oranı, binicinin ardışık iki bölme arasında hareketi durumunda sağlayacağı katkısının gram karşılığı değerini verir. Binici sağa doğru bir bölme daha kaydırılırsa sağ kefeye m / n kadar gram ilave edilmiş anlamına gelir. Eğer binici 3 bölme kaydırılmış ise, 3. m / n kadar gram ilave edilmiş olunur.
  Bazı sorularda m / n oranı bilgi olarak verilir. Örneğin, binicinin ardışık iki bölme arasında yer değiştirmesi 1 grama karşılık geliyor denilmiş ise m / n = 1 olarak verilmiş demektir.
  Örnek 1 : Eşit kollu terazilerde, K cisimleri ile L cismi
  Şekil - 2.2 deki gibi biniciler yardımıyla dengelenmiştir...

  Bu terazide binicinin bir bölme hareketi 1 grama karşılık geldiğine göre, K cisminin kütlesi kaç gramdır?


  Şekil 2.2Şekil 2.3
  Çözüm : Terazi her iki durumda da dengede olduğundan,
  2K = L + 2 . 1 ( Şekil 2.2 için )
  L = K + 3 . 1 ( Şekil 2.3 için )
  2K = K + 3 + 2
  K = 5 gram bulunur

  Ağırlık
  Bir cisme, bulunduğu noktada etki eden kütle çekim kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Ağırlık dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür...
  Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar
  Kütle skaler bir büyüklük, ağırlık vektörel bir büyüklüktür.
  2. Kütle cismin bulunduğu yere göre ve içinde bulunduğu sıcaklığa göre değişmez. Ağırlık ise bulunduğu yerdeki çekim kuvvetine göre değişir.
  3. Dünya için kütle ve ağırlık aynı rakamlarla ifade edilebilir, fakat birimleri farklıdır. Örneğin, dünyada bir cismin kütlesi 10 g-kütle ise, ağırlığı 10 g-kuvvet ‘tir.
  Kütle ve ağırlığın her ikisi de ayırt edici özellik değildir.
  Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık ise dinamometre ile ölçülür.
  Öz kütle
  Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Öz kütle d ile gösterilir. Saf maddelerin öz kütleleri yani birim hacimlerinin kütle miktarları farklıdır. Normal koşullar altında ;

  Saf Alüminyum 1 cm³ ü , 2.7 gram Kütle m
  Saf demirin 1 cm³ ü , 7.8 gram Öz kütle = ------- d = --------
  Saf civanın 1 cm³ ü , 13.6 gramdır. Hacim V
  Şekil 3.1


  Aynı şartlarda öz kütle, kütle ve hacmin miktarına bağlı değildir. Örneğin 10 cm³ aliminyum ile 20 cm³ alüminyumun özkütlesi aynıdır. Aynı sıcaklıktaki 1 gram demir ile 1000 gram demirin özkütlesi de aynıdır. Çünkü, fiziksel şartlar yani basın ve sıcaklık sabit iken kütle ile hacim doğru orantılıdır. Şekil 3.1 deki grafikte doğrunun eğimi sabit ve cismin öz kütlesine eşittir. Öyleyse, kütle – hacim grafiğinde eğim kütleyi verir

  Cismin Öz kütlesi İki Nedenden Dolayı Değişebilir
  Basıncın etkisiyle öz kütle değişebilir. Kütle sabit kalmak şartıyla basınçla madde sıkıştırılabilir ve hacim azalmasıyla da öz kütle artar.
  Sıcaklık sabitse kütle hacimle doğru orantılı olarak artar. Eğer kütle Şekil 3.2 (a) deki gibi ikinci dereceden artıyorsa ( m = d . V ) hem hacim artıyor hem de yoğunluk artıyordur. Yoğunluğun artması kütlenin soğuduğunu gösterir. Aynı şekilde, Şekil 3.2 (b) de kütlenin hacme göre azalması yoğunluğun azaldığını gösterir ki o da cismin ısınması anl----- gelir
  Şekil 3.2  Şekil 4.1 deki Öz Kütle – Kütle Grafiğinde ;
  1.durumda, kütle sabit iken öz kütle artmıştır. O halde hacim azalmıştır. Hacmin azalması, ya da
  maddenin basınç etkisiyle sıkıştırıldığını gösterir.
  2.durumda, kütle artarken, öz kütle sabit kalmıştır. Demek ki kütleyle hacim doğru orantılı olarak
  artmıştır. O halde cismin sıcaklığı değişmediği gibi, basınçla da hacim küçültülmesi
  yapılmamıştır.
  3.durumda, kütle sabit iken öz kütle azalmıştır. Demek ki hacim artmıştır. Hacim artması cismin
  cismin sıcaklığının arttığını yada üzerindeki basıncın azalmasını gösterir.
  4.durumda, öz kütle sabit iken kütle azalmıştır. Yani hacimde kütle ile orantılı olarak azalmıştır.
  Bu da sıcaklıkla ve basınçta bir değişiklik olmadığını gösterir

  Şekil 4.1
  Karışımların Öz kütlesi
  Birbirine homojen olarak karışabilen sıvılıların karıştırılmasıyla, karışan sıvıların öz kütlelerinden farklı bir öz kütle elde edilir. Bir karışımın öz kütlesi, karışan sıvıların öz kütlelerine ve karışıma oranlarına bağlıdır.
  İki yada daha fazla sıvının karıştırılmasından meydana gelen karışımın öz kütlesi ;
  Toplam Kütle
  dkarışım = -------------------
  Toplam Hacim


  Karışımın öz kütlesinin değeri, karışan sıvıların öz kütlelerinin arasında bir değerdir. Diyelim ki karışan maddelerin öz kütleleri 1,2,3, ve 4 g / cm ³ olsun. Karışımın öz kütlesi 1 ve 1 den küçük olmadığı gibi, 4 ve 4 den de büyük olamaz. Karışan iki maddenin öz kütlesi hacimce fazla karışan sıvının öz kütlesine daha yakın olur
  Özel Durumlar
  Bir homojen karışımı meydana getiren maddeler eşit hacimli ise, karışımın öz kütlesi karışan maddelerin öz kütlelerinin aritmetik ortalamasından bulunur. Öz kütleleri d1 ve d2 olan sıvılarda eşit hacimde karıştırılmış ise karışımın öz kütlesi ;
  d1 + d2
  dk = -----------
  2
  Özkütleleri d1 ve d2 olan sıvılardan eşit kütle alınarak karıştırılmış ise, karışımın öz kütlesi ;
  2d1 . d2
  dk = ----------
  d1 + d2
  bağıntısından bulunur

  Katıların Öz kütlesinin Ölçülmesi
  Aynı maddeden yapılmış küplerin kütle – hacim değerleri aynıdır. Bu değer maddenin kütlesine veya hacmine bağlı değildir. Madde miktarı arttığında buna bağlı olarak hacim miktarı da artmakta, ama kütle – hacim oranı değişmemektedir. Farklı maddelerden yapılmış kütleler için bu oran farklıdır. İşte madde miktarına bağlı olmayan ve maddenin türüne göre değişen bu özellik maddeleri birbirinden ayırt etmede kullanılır.
  Sıvıların Öz kütlesinin Ölçülmesi
  Sıvıların öz kütlesini bulabilmek için de sıvının hacminin ve kütlesinin bilinmesi gerekir. Sıvının hacmi dereceli silindir yardımıyla bulunur. Kütlesini bulmak için dereceli silindir önce boş tartılır (m1) sonra belli bir hacimde sıvı konularak tartılır (m2). İki tartım arasındaki fark sıvının kütlesini verir. Kütle – Hacim oranından sıvının öz kütlesi hesaplanır. Sıvıların hacimlerini ölçmek kütlelerini ölçmekten daha kolaydır. Bu nedenle sıvılar günlük hayatta hacimleri ölçüşülerek alınıp satılır.
  Gazların Öz kütlesinin Ölçülmesi
  Bir balonda bulunan oksijen gazının öz kütlesini nasıl ölçebileceğinizişününüz. Bu gazın öz kütlesinin ölçmek için gazın kütlesinin ve hacminin ölçülmesi gerekir. Ancak gazların kütle hacimlerini ölçmek katı ve sıvılarınkileri ölçmekten daha zordur. Çünkü gazlar elle tutulamaz ve hatta çoğunu görmek bile mümkün değildir.


  Bazı Önemli Maddelerin 20
  ºC’deki öz kütleleri ( g / cm³
  )

  http://rapidshare.com/files/24761292/kutle_ve_ozkutle.zip.html
 2. _sude_n@z_
  Yeni Üye

  çok tşkler ama bir şey sorucam.burada örnek sorularda şekil 1,şekil 2 diyor ama ben ortada şekil göremiyorum.
 3. Berrak
  Yeni Üye
  lise1 in fiziği çok zor mutlaka tekrar etmek lazım:(
 4. carew_bjk
  Yeni Üye
  zor :(:(:(:(:(:(:(:(:(:

 5. girl07
  Yeni Üye
  bence güsellll ama grafikta olsaymiş fena olmazmış yanii


 6. fatmanur
  Yeni Üye
  ya ben istedigim konuyu bulamıyorum:((((

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Alıntı fatmanur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ya ben istedigim konuyu bulamıyorum:((((
  http://www.forumacil.com/forum/font_...ri_b-f210.html
  bu link altında uygun başlığa yardımınızı belirtirseniz, yardıcı olunacaktır

 8. gönül_1995
  Yeni Üye
  saolun tşk ederim devamını bekleriz vede bi kaç soru olsun bur daki resimler görünmüo hem

 9. hsnbntrk
  Yeni Üye
  tsk ederım cok lazımdı saolun

 10. Mine
  Devamlı Üye
  lise 1 fizik konuları

  Lise1-2-3-4 Fizik konuları
  Yazan bilal

  FİZİK LİSE - l (9. SINIF)

  1. BÖLÜM: MADDE VE ÖZELLİKLERİ

  1. l Madde

  I. 2 Maddelerin Hacmi

  a. Katı ve sıvı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi

  1. Geometrik biçimli cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

  2. Düzgün olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

  3. Sıvıların hacimlerinin ölçülmesi

  b. Gazların hacimlerinin ölçülmesi

  c. Madde miktarlarının karşılaştırılmasında hacmin güvenilirliği

  1. 3 Kütle ve Ağırlık

  a. Kütlenin ölçülmesi

  b. Kütlenin korunumu

  c. Ağırlığın ölçülmesi

  I. 4ÖzkütIe

  a. Katıların özkütlesinin ölçülmesi *

  b. Sıvıların özkütlesinin ölçülmesi

  c. Gazların özkütlesinin ölçülmesi

  1.5 Maddelerin Esnekliği

  a. Katıların esnekliği

  b. Sıvıların esnekliği

  c. Gazların esnekliği

  1. 6 Madde ve Isı

  a. Isı ve sıcaklık

  b. Isı miktarı ve ölçülmesi

  c. Erime ve donma

  d. Kaynama, buharlaşma ve süblimleşme

  e. Genleşme ve sıkıştırılabilirlik

  1. Katılarda genleşme

  2. Sıvılarda genleşme

  3. Gazlarda genleşme


  l.BÖLÜM: IŞIK

  1. Işık nedir? Nasıl yayılır.

  2. Işığın yansıması, yansıma kanunları.

  3. Işığın değişik ortamlarda hareketi, kırılma, kırılma kanunları.

  4. Tam yansıma.

  5. Prizmalarda kırılma.

  6. Görüntü oluşması.

  a) Düzlem ayna.

  b) Küresel aynada.

  7. Merceklerde görüntü oluşması.


  --------------------------------------------------------------------------------
  FİZİK 10 (LİSE 2)
  1. BÖLÜM : KUVVET

  1. Vektörler:

  a) Vektörlerin toplanması,

  b) İki vektörün farkı (çıkarma işlemi).

  c) Vektörlerin bileşenlerine ayrılması.

  2. Kuvvet Kavramı, Özellikleri, Ölçülmesi.

  3. Statiğin Prensipleri ve Tatbikatı :

  a) Kesişen kuvvetlerin bileşkesi.

  b) Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesi.

  c) Paralel kuvvetlerin bileşkesi.

  4. Kuvvetin Döndürme Etkisi ve Moment:

  a) Kuvvetin bir noktaya göre momenti.

  b) Bir kuvvetin eksene göre momenti.

  5. Denge Şartları.

  6. Kütle ve Ağırlık Kavramları.

  7. Kütle ve Ağırlık Merkezi.

  2. BÖLÜM : HAREKET

  1. Bir Doğru Üzerinde Konum ve Yer Değiştirme.

  2. Düzgün Hareket.

  3. Ortalama Hız ve Ani Hız.

  4. Ortalama İvme ve Ani ivme.

  5. Sabit İvmeli Hareket.

  3. BÖLÜM : NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

  1. Newton*un I. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

  2. Netoıvun II. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

  a) Sabit bir kuvvet etkisinde hız değişmeleri.

  b) İvmenin, kuvvetin büyüklüğüne bağlılığı.

  3. Nevvton'un III. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

  4. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket:

  a) Sürtünme kuvveti ve kayma sürtünmesi.

  b) Sürtünme kanunları.

  c) Sürtünme katsayısı.

  5. Eylemsizlik (Atalet) ve Çekim Kütlesi.

  6. BÖLÜM: ENERJİ

  1. İş-Güç

  2. Enerji.

  3. Kinetik Enerji.

  a) Yapılan iş ve kinetik enerji değişimi.

  b) Kinetik enerjinin korunumu.

  c) Sürtünmeli etkileşimlerde kinetik enerji kaybı.

  d) Dönen bir cismin kinetik enerjisi.

  4. Potansiyen Enerji :

  a) Yayın potansiyel enerjisi.

  b) Yeryüzü yakınlarında yerçekimi potansiyel enerjisi.

  c) Genel olarak çekim potansiyel enerjisi.

  d) Kurtulma ve bağlanma enerjisi.

  5. Einstein'e Göre Enerji.

  6. Mekanik Enerjinin Korunumu.

  7. Mekanik Enerjinin Korunumu ile İlgili Uygulamalar.


  --------------------------------------------------------------------------------

  LİSE 3 (FİZİK 11)

  1. BÖLÜM : YERYÜZÜNDE HAREKET

  1. Ağırlık ve Yerin Çekim Alanı.

  2. Serbest Düşme Hareketi.

  3. Atış Hareketi.

  a) Düşey atış hareketi.

  b) Yatay atış hareketi.

  c) Eğik atış hareketi.
  4. Dönme Hareketi, Yörüngesi Çember Olan Hareket.

  5. Kepler Kanunları ve Newton'un Genel Çekim Kanunu.

  a) Kepler kanunları.

  b) Newton'un genel çekim kanunu.

  6. Basit Harmonik Hareket:

  a) Çember üzerindeki hareketli noktanın, çap üzerindeki izdüşümünün hareketi.

  b) Sarımlı bir yayın basit harmonik hareketi.

  c) Basit sarkaç.

  2. BÖLÜM : İMPULS VE MOMENTUM

  1. İmpuls (İtme).

  2. Momentim (Lineer Momentum).

  3. İki Cismin Çarpışmasında Momentun Değişmeleri :

  a) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi çarpışması.

  b) Hareketli bir cisimle duran cismin merkezi çarpışma sonunda kenetlenerek hareket etmesi.

  c) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi olmayan çarpışması.

  4. Momentumun Korunumu.

  5. Roketler..

  Okuma Parçası : (Bilim ve Teknolojiyi uygularken gözönünde bulundurulacak esaslar)


  3.BÖLÜM: MADDE VE ELEKTRİK

  2.1 Elektrik ve Elektrik Yükü

  a. Sürtme ile Elektriklenme

  b. Elektroskop Yüklü Cisimler ile Bazı Deneyler

  c. Dokunma ve Elektriklenme

  ç. Etki ile Elektriklenme

  d. Yükün Kaynağı Olarak Atomlar

  e. Yük Miktarı, Elemanter Yük ve Yükün Parçacıklı Yapısı

  f. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler

  2.2 Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşme Kuvvetleri

  a. Kuvvetin Yük Miktarına Bağlılığı

  b. Kuvvetin Uzaklığa Bağlılığı

  c. Kuvvetin Ortama Bağlılığı

  ç. Kuvvet, Yük, Uzaklık ve Ortam Arasındaki Bağıntı:Coıılomb Yasası

  2.3 Elektrik Yükünün Ölçülmesi ve Elektrik Akımı

  a. İletkenlerde Elektrik Yükünün Bir Yerden Başka Bir Yere Akışı

  b. Elektrik Devresinde Açığa Çıkan Maddenin Yük Miktarına Bağlılığı

  1. Seri Devreden Geçen Yükün Suyun Elektrolizi Yoluyla Ölçülmesi

  2. Paralel Kollardan Geçen Yük Miktarı ile Ana Koldan Geçen Yükü Miktarının Karşılaştırılması

  c. Elektrik Akımı ve Ölçülmesi

  ç. Ampermetrenin Devreden Geçen Yük Miktarının Ölçümünde Kullanılması

  d. Elektrik Yükünün Korunumu

  2.4. Maddelerin Elektrik İletkenliği

  a. Katıların İletkenliği

  b. Sıvıların İletkenliği

  c. Gazların İletkenliği

  2.5. Elektrik Akımı Kaynakları

  A. Doğru Akım Kaynaklan

  a. Piller

  1. Basit Bir Pil Yapma

  2. Kuru Pil

  3. Doldurulabilen Piller

  4. Diğer Doğru Akım Kaynaklan

  b. Pil Oluşumu ile Maddelerin Aşınması (Korozyon)

  B. alternatif Akım Kaynakları

  a. Hidroelektrik ve Termik Santrallar

  1. Jeneratörlerin Yapısı

  2. Jeneratörlerin Akım Vermesi

  b. Nükleer Enerji Santralları

  2.6. Elektrik Devreleri

  a. Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanları

  b. Potansiyel Farkının Ölçülmesi

  c. Direnç ve Ölçülmesi

  1. Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)

  2. İletkenlerin Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler ve Ozdirenç

  ç. Elektrik Devrelerinde Akım

  1. Seri Devrede Akım

  2. Paralel Devrede Akım

  3. Anakol ve Paralel Kollarda Akım

  d. Elektrik Devrelerinin Emniyeti

  1. Elektrik Sigortası

  2. Topraklama '

  3. Elektrik Yalıtkanlık

  4. BÖLÜM :ELEKTROSTATİK

  1. Elektriklenmiş cisimler.

  2. Elektriğin mahiyeti.

  3. İletken ve yalıtkan cisimler.

  4. Cuolbın kanunu.

  5. Elektrik alanı.

  6. Elektrik alanın kuvvet çizgileri.

  7. Yüklü iki düzlem levha arasındaki alan,

  8. Elektrik potansiyeli, iki nokta arasındaki potansiyel farkı.

  9. Sığa.

  10. Kondansatürler.

  5.BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMI

  1. Batarya, doğru akım kaynaklan.

  2. Elektrlik akımı.

  3. Bir iletkenin direnci, ohm kanunu.

  4. ilektenlerin dirençlerinin sıcaklıkla değişmesi.

  5. Akım, potansiyel farkı ve direnç ölçülmesi.

  6. Elektrik akımının yaptığı iş-joule kanunu.

  7. Elektromotor kuvvet (e.m.k.)

  8. Basit elektrik devreleri.

  9. Akımın kollara ayrılması.

  10. Dirençlerin bağlanması.

  11. Üreteçlerin bağlanması.

  Okuma Parçası : Akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi.


  --------------------------------------------------------------------------------

  LİSE 4(FİZİK 12)

  1. BÖLÜM: MAGNETİZMA :

  1. Maddenin magnetik özelliği, magnetik ve magnetik olmayan maddeler.

  2. Magnetik kutuplar.

  3. Magnetik alan, alan şiddleti, alan çizgileri.

  4. Magnetik alan, magnetik geçirgenlik.

  5. Yerin magnetik alanı.

  6. Mıknatıslık hakkında modern görüşler.

  2.BÖLÜM : ELEKTROMAĞNETİK İNDÜKSİYON

  1. Elektrlik akımının mağnetik etkileri.

  2. Mağnetik alan içinde hareket eden yüke etkiyen kuvvet.

  3. Mağnetik alan içinde hareket eden tele ve halkaya etkiyen kuvvet indiksiyon akımı,

  4. Mağnetik akım değişimi.

  5. indüksiyon elektromotor kuvveti, indüksiyon akımının yönü.

  6. alternatif akımlar.

  7. alternatif akım jenaratörleri. (Elektirik santralleri).

  8. Transformatörler.

  Okuma Parçası : Akılcı ve bilimci davranışın önemi


  3. BÖLÜM DALGA HAREKETİ

  1. Giriş, dalga hareketinin tanımı ile ilgili terimler. (Frekans, peryot).

  2. Su dalgaları, üretilmesi, hareketi, yansıması.

  3. Sarmal yaylar üzerinde dalgalar.

  4. Dalgaların girişimi, girişimden faydalanarak dalga boyunun hesabı.

  5. Faz kavramı.

  4.BÖLÜM : IŞIK TEORİLERİ

  1. Işığın dalga modeli.

  2. Fotoelektrik olayı.

  3. Işığın tanecik modeli, foton.

  5.BÖLÜM: ATOM TEORİSİ

  1. Elektromagnetik dalgalar, (elektromagnetik spektrpm)

  2. Enerji seviyeleri.

  3. Bohr atom modeli.

  4. Kendiliğinden emisyon, uyarılmış emisyon.

  5. Laser (Gaz laseri, katı laser)

  6. Elektron kabukları.

  7. Pauli prensibi.

  Okuma Parçası : Bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi.

  6.BÖLÜM:YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALandA HAREKETİ

  1. Elektron (yükü, kütlesi)

  2. Proton (iyonlar).

  3. Yüklü parçaeıklara etki eden kuvvet.

  4. Yüklü parçaeıklarm ivme ve hızları.

  5. Yüklü parçacıkların yörüngeleri.

  6. Kütlenin hıza göre değişimi (Einstein özel izafiyet teorisinden bahsedilecek).

  7. Ossiloskop.

  8. e/m nin tayini.

  Okuma Parçası : "Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir" prensibi.

  7.BÖLÜM: GÜNEŞ ENERJİSİ

  1. Güneş enerjisinin kaynağı.

  2. Güneş spektrumu.

  3. Güneş enerjisinin kullanılması. (Güneş pilleri, kollektörler). Okuma Parçası : Akılcılığın temeli bilim ve teknoloji.

+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


: