+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kovalent bileşikler nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kovalent bileşikler nasıl oluşur

 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Kovalent bileşikler nasıl oluşur

  KOVALENT BAĞLAR
  Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir

  a Apolar Kovalet Bağ
  Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur
  İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar

  Elektron nokta yapısıyla;


  şeklinde gösterilir İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır
  Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır

  b Polar Kovalent Bağlar
  Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz
  Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım:
  Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir
+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
kovalent bileşikler nasıl oluşur,  kovalent bağlı bileşikler nasıl oluşur,  iyonik ve kovalent bağ nasıl oluşur